NO i Punt

A la Revetlla de Sant Sebastià lliutem també contra les violències sexuals

Per unes festes de Sant Sebastià lliures d’agressions masclistes.

Lligar no és assetjar.

No en sigues còmplice.

Si no dic SI és un NO.

#noipunt

#Santsebastià2019

#SantSebastiàlliuredagressionssexistes

#Santsebastiàlliuredeviolenciessexuals
#palmalliuredeviolenciessexuals
#palmalliuredagressionssexistes
#senseunsiesunno